Vragen over dit thema?

Adviseur Marita Rodrigues
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Voeding en beweging

Alle partners nodig

voor een gezonde omgeving

In 2016 besloot Binnenmaas tot het invoeren van de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht, red.). Maar hoe zorg je voor een vliegende start? De GGD ‘leent’ sinds kort adviseur publieke gezondheid Marita Rodrigues aan de gemeente uit. Samen met collega’s bij de gemeente maakt zij er partners warm voor om gezamenlijk deze ambitie waar te maken.

De gemeente Binnenmaas vindt een gezond gewicht bij kinderen belangrijk. “De gemeente wil het overgewichtcijfer graag naar beneden hebben”, vertelt Marita. Daarom heeft de gemeente gekozen voor de JOGG-aanpak, een landelijk programma om kinderen en jongeren op een gezond gewicht te krijgen, onder andere door het gezonder maken van de omgeving. “Ook in Binnenmaas moet het de normaalste zaak van de wereld worden om te wonen, leren, werken en ontspannen in een gezonde omgeving”, vertelt Marita. De gemeente richt zich daarbij in het bijzonder op kinderen van 0-12 jaar en hun ouders.

“Alle partners in de gemeente hebben we nodig”

Detachering

De gemeente trapte de aanpak af tijdens een bijeenkomst begin 2017, samen met verschillende partners. In juni werd het plan van aanpak vastgesteld. “De ambities zijn best hoog. Voor het gezonder maken van de omgeving is een lange adem nodig, maar tegelijkertijd streeft de gemeente ernaar in twee jaar tijd het overgewichtcijfer bij de doelgroep naar beneden te brengen. Er moet dus wel iets gebeuren.” Wie dat nastreeft, heeft alle partners binnen de gemeente nodig. Marita: “Ik was er als gezonde-school-adviseur al bij betrokken. Maar de gemeente kwam tekort in het faciliteren, stimuleren en coördineren.” Daarom is Marita nu voor een dag per week als JOGG-regisseur gedetacheerd bij de gemeente.

Vaart erin

Samen met beleidsmedewerker, tevens JOGG-regisseur, Karin van der Schee werkt
Marita er nu hard aan om meer vaart in het project te krijgen. “Het verschil met mijn rol als gezonde-schooladviseur is dat het gaat om het overkoepelende plaatje. Welke partners willen en kunnen een rol nemen? Hoe kunnen we ondernemers betrekken? Wat kan het zorg- en welzijnswerk doen? Daarbij kan ik veel expertise vanuit de GGD inbrengen.” Samen met Karin bekijkt Marita welke initiatieven er zijn en welke bijdrage de gemeente hieraan kan leveren vanuit de JOGG-aanpak. “Alle partners in de gemeente kunnen met initiatieven komen. Een mooi voorbeeld is de sporthoek in Puttershoek. Jongeren hebben een deel van de investering voor fitness-apparaten bij elkaar gespaard met het wassen van auto’s. Het jongerenwerk heeft zich daar flink voor ingezet. We onderzoeken nu of vanuit JOGG als aanvulling hierop een watertappunt kan worden gerealiseerd.”

“De GGD brengt praktijkervaring het gemeentehuis binnen”

Scholen

GGD-collega Ria Schaap heeft de taak van Marita als gezonde-schooladviseur in Binnenmaas nu overgenomen. “Zij helpt specifiek de scholen een gezonder beleid in te voeren. De scholen blijven een heel belangrijke factor. We zijn gestart in Puttershoek en ’s-Gravendeel, en daar doen vier van de zes scholen enthousiast mee. Tijdens een 0-meting in september hebben we in groep 1 t/m 8 lengte en gewicht gemeten en de meegebrachte soorten pauzedrankjes geturfd. Daarnaast hebben de kinderen in groep 6 t/m 8 een leefstijlvragenlijst ingevuld. Eind november bespreken we de resultaten met de scholen. Dit geeft inzicht en inspiratie voor het vervolg. Het is belangrijk daar ook ouders, kinderen én leerkrachten bij te betrekken.”

Brede blik

“Het breed kijken en zoeken naar energie om de verandering te brengen.” Dat is waar Marita blij van wordt. “Het geeft veel voldoening als het lukt de samenwerking aan te gaan met partijen op het gebied van jeugd, sport, onderwijs, zorg en welzijn en ondernemers. Hierin hebben de combinatiefunctionarissen overigens ook een belangrijke rol.”

Beleidsmedewerker sociaal domein Karin van der Schee van de gemeente Binnenmaas:
“Tijdelijk kan ik me voor minder uren inzetten, en dan is het fijn om iemand als Marita erbij te hebben die weet waar JOGG voor staat. We delen dezelfde visie op het werken aan een gezonde omgeving. Marita brengt bovendien de nodige praktijkervaring het gemeentehuis binnen en dat helpt bij de uitvoering van JOGG. Ik ben ervan overtuigd dat JOGG alleen succesvol wordt als we zoveel mogelijk samenwerken en partijen aan elkaar weten te verbinden.”

Andere JOGG-gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn Dordrecht en Zwijndrecht.