kort nieuws

GGD-kennisatelier:

vaccineren vanuit verschillende gezichtspunten

Op wereldpoliodag, 24 oktober jl., kwamen wetenschappers, professionals, en beleidsmakers bij de GGD bij elkaar voor het Kennisatelier meets RLM ’25 jaar na de laatste polio-epidemie: het belang van vaccineren’.

De laatste polio-uitbraak in Nederland begon precies 25 jaar geleden in Zuid-Holland Zuid. RIVM-arts Hans van den Kerkhof, destijds GGD-arts, nam de eerste melding aan. Met de deelnemers van het kennisatelier keek hij hierop terug en nam hij de lessen door die hieruit geleerd zijn. Viroloog en Influenza-deskundige Ab Osterhaus haakte daar op een mooie manier op in door de ‘silent victory’ van vaccineren te belichten. “Met het rijksvaccinatieprogramma hebben we bepaalde infectieziekten zoals pokken definitief kunnen uitroeien”. Met polio is dat nu bijna het geval. GGD-arts Ellen Verspui en GGD-epidemioloog Johan van Veelen belichtten de stand van zaken rond infectieziekten en vaccineren in de regio. “We moeten ons beter verdiepen in de kritische prikker om hierop met goede voorlichting in te kunnen spelen.” Spreker Pauline Bijster sloot zich daarbij aan. Zij vertelde over haar twijfels rondom het vaccineren van haar vierde kind, en wat er gebeurde nadat ze hierover als journaliste een blog schreef. Haar boodschap aan professionals: “Probeer niet te overtuigen, maar ga met ouders open het gesprek aan en help hen in het nemen van een besluit”. In workshops gingen de deelnemers verder in op het onderwerp. Ook de overdracht van het rijksvaccinatieprogramma naar de gemeenten in 2018 was hierbij onderwerp van gesprek.

Het kennisatelier is georganiseerd door de GGD Zuid-Holland Zuid, RLM, Rivas en Careyn. De GGD neemt het initiatief tot het ontwikkelen van een strategie om de vaccinatiegraad in de regio te stabiliseren.

Meer weten? Stuur een mail naar GGD-arts Ellen Verspui