Hanneke Vliet Vlieland - Directeur Welzijn Hoeksche Waard
Column

Mensen vertellen wat goed voor ze is,

dat werkt niet

Hoe langer je je prettig voelt en je eigen leven kunt regelen, hoe langer je gezond blijft. Vanuit dat besef werken wij als welzijnsorganisatie. Nu, met de intrede van het begrip ‘positieve gezondheid’, wordt dit inzicht breder omarmd. Dat betekent dat er nog meer kansen ontstaan om samen te werken, iedere organisatie vanuit zijn eigen deskundigheid. Daar komt bij dat er steeds meer wordt gevraagd van het voorliggend veld. De vragen die op ons afkomen zijn ingewikkelder dan voorheen. Er wonen steeds meer mensen zelfstandig. Partijen in dorpen en buurten moeten dat opvangen. Maar hoe doen we dat? Een interessant vraagstuk waarin nog veel winst is te behalen.

“Geen buurt of dorp is hetzelfde”

Onze kracht zit in onze kennis van de buurt . Met ‘kerngericht werken’ bekwamen wij ons daar steeds verder in. Alles wat je doet, moet passen bij de vragen die er in een kern of buurt leven. Geen dorp in de Hoeksche Waard is hetzelfde. Wij willen zichtbaar zijn, dichtbij de mensen staan over wie het gaat, en het aanbod met hen ontwikkelen. Mensen eenzijdig vertellen wat goed voor ze is, dat werkt niet. Deze inbreng leveren wij ook bij de samenwerking met de GGD, die op zijn beurt veel ervaring heeft met beleidsontwikkeling en een goede ingang heeft bij gemeenten. Zo vullen we elkaar mooi aan.

“De vragen die op ons afkomen zijn ingewikkelder dan voorheen”

Op het gebied van preventie hebben we dezelfde doelen. Daar trekken we dus samen in op. Zoals bij het toewerken naar een ‘dementievriendelijke samenleving’. We zijn nu aan het kijken of we een ‘learning community’ kunnen bouwen, waarin professionals van elkaar leren en elkaar helpen. Een wijkverpleegkundige heeft specifieke kennis, en dat geldt ook voor een medewerker bij de woningbouw. Als je dat bij elkaar brengt kun je samen meer voor mensen met dementie betekenen. Een ander voorbeeld is voorlichting over alcohol- en drugsgebruik aan jongeren. De GGD brengt inhoudelijke kennis in en ontwikkelt een aanpak, ons jongerenwerk voert uit. Samen kom je tot iets wat optimaal werkt.

Hanneke Vliet Vlieland
Directeur Welzijn Hoeksche Waard