Samen voor gezond

Magazine

Alle partners nodig voor een gezonde omgeving

GGD 'leent' adviseur uit aan gemeente Binnenmaas

Pagina 3

Valpreventie: waar begin je?

Inzicht sociale kaart belangrijk

Pagina 5

GGD steunt succesvol ontwikkelhuis vrouwen

Binnenlopen, nieuwe dingen leren en mensen ontmoeten

Pagina 6
Hanneke Vliet Vlieland - Directeur Welzijn Hoeksche Waard
Column

Mensen vertellen wat goed voor ze is,

dat werkt niet

Hoe langer je je prettig voelt en je eigen leven kunt regelen, hoe langer je gezond blijft. Vanuit dat besef werken wij als welzijnsorganisatie. Nu, met de intrede van het begrip ‘positieve gezondheid’, wordt dit inzicht breder omarmd. Dat betekent dat er nog meer kansen ontstaan om samen te werken, iedere organisatie vanuit zijn eigen deskundigheid. Daar komt bij dat er steeds meer wordt gevraagd van het voorliggend veld. De vragen die op ons afkomen zijn ingewikkelder dan voorheen. Er wonen steeds meer mensen zelfstandig. Partijen in dorpen en buurten moeten dat opvangen. Maar hoe doen we dat? Een interessant vraagstuk waarin nog veel winst is te behalen.

“Geen buurt of dorp is hetzelfde”

Onze kracht zit in onze kennis van de buurt . Met ‘kerngericht werken’ bekwamen wij ons daar steeds verder in. Alles wat je doet, moet passen bij de vragen die er in een kern of buurt leven. Geen dorp in de Hoeksche Waard is hetzelfde.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Marita Rodrigues
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Voeding en beweging

Alle partners nodig

voor een gezonde omgeving

In 2016 besloot Binnenmaas tot het invoeren van de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht, red.). Maar hoe zorg je voor een vliegende start? De GGD ‘leent’ sinds kort adviseur publieke gezondheid Marita Rodrigues aan de gemeente uit. Samen met collega’s bij de gemeente maakt zij er partners warm voor om gezamenlijk deze ambitie waar te maken.

De gemeente Binnenmaas vindt een gezond gewicht bij kinderen belangrijk. “De gemeente wil het overgewichtcijfer graag naar beneden hebben”, vertelt Marita. Daarom heeft de gemeente gekozen voor de JOGG-aanpak, een landelijk programma om kinderen en jongeren op een gezond gewicht te krijgen, onder andere door het gezonder maken van de omgeving. “Ook in Binnenmaas moet het de normaalste zaak van de wereld worden om te wonen, leren, werken en ontspannen in een gezonde omgeving”, vertelt Marita. De gemeente richt zich daarbij in het bijzonder op kinderen van 0-12 jaar en hun ouders.

“Alle partners in de gemeente hebben we nodig”

Detachering

De gemeente trapte de aanpak af tijdens een bijeenkomst begin 2017, samen met verschillende partners. In juni werd het plan van aanpak vastgesteld. “De ambities zijn best hoog. 

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Debbie van der Linden
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Gezonde leefstijl

Samen werken aan

positief opgroeiklimaat

Een kind opvoeden doe je als ouders niet alleen. Scholen, sportclubs, zorgaanbieders en vele, vele partijen meer spelen een rol in de ontwikkeling van het kind. In Gorinchem is het initiatief ‘It Takes a Village’ ontstaan waarin al die partijen – inclusief de ouders! – samen werken aan een gezond en inspirerend opgroeiklimaat.

Er is zo veel literatuur, er zijn zo veel methoden, er zijn zo veel professionals. En toch spring je als ouder in het diepe als je begint met de opvoeding van je kind. “Je moet overal opleidingen voor volgen, maar in het ouderschap stap je – met de beste intenties – over het algemeen vrij onvoorbereid. Toen ik zelf moeder werd, vroeg ik me af: hoeveel impact hebben bepaalde opmerkingen en interacties op mijn zoon? Wat zit erachter als een kind een keer krijsend op de grond ligt en hoe ga je om met zulke situaties?”

Het was voor Nanda van der Boom reden om in 2010 de LimonadeBrigade op te richten in woonplaats Gorinchem. De LimonadeBrigade werd sindsdien een begrip in de stad, als ontmoetingsplaats voor ouders om kennis en ervaringen te delen en om leuke contacten op te doen. Centraal in bijeenkomsten en activiteiten staat steevast de groei en ontwikkeling van het kind. “We zetten in op een mindset die uitgaat van het laten opbloeien van kinderen en stappen af van het redeneren vanuit problemen.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Mariska Duijvelshoff
Interview

Subregio

Drechtsteden

Thema

Gezond ouder worden

Valpreventie:

waar begin je?

Als ouderen letsel oplopen door een ongeval, komt dat meestal door vallen. Verschillende partijen in Papendrecht zijn met elkaar aan de slag gegaan om het aantal valincidenten bij ouderen terug te dringen. Na een druk bezochte startbijeenkomst kwamen op 7 november jl. de intakers bij elkaar. VeiligheidNL levert in dit traject advies en ondersteuning. “We helpen bijvoorbeeld om gezamenlijk afspraken te maken, ieder vanuit zijn eigen rol.”

Uit onderzoek blijkt dat 60% van de 80-jarigen gemiddeld één keer per jaar valt, met alle gevolgen van dien. De gemeente Papendrecht wilde hier graag een aanpak voor ontwikkelen. Maar waar begin je? De GGD riep partijen bij elkaar en haalde de expertise van VeiligheidNL erbij.

Professionals samen brengen

VeiligheidNL heeft als landelijke, onafhankelijke partij veel kennis van valpreventie en het omzetten van die kennis naar praktische handvatten. Consultant Merei Lugtenberg: “De eerste stap is inzicht in de startsituatie krijgen. Welke partijen zijn er? Wie doen er al iets met valpreventie? Je merkt dat de GGD goed zicht heeft op de te betrekken professionals. Bij de startbijeenkomst in Papendrecht was de opkomst heel hoog.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Debbie van der Linden
v.l.n.r. Monique Sentjens, Febe Meijnen, Saskia Vogelpoel
Interview

Regio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Participatie

GGD steunt succesvol Ontwikkelhuis

voor vrouwen

Midden in het centrum van Leerdam is sinds een jaar Het Ontwikkelhuis geopend. Het Ontwikkelhuis is een plek waar vrouwen van alle leeftijden en achtergronden terechtkunnen als zij zich willen ontwikkelen. En dat is in de breedste zin van het woord: van sociale contacten leggen tot waardevolle vaardigheden aanleren die kunnen helpen bij het vinden van een opleiding of baan.

Het Ontwikkelhuis zit achterin Galerie De Smederij in de Leerdamse Hoogstraat, lekker centraal in de binnenstad, zoals initiatiefnemers Febe Meijnen en Monique Sentjens van Stichting De Musketiers vanaf het begin voor ogen hadden.
Febe was jongeren- en buurtwerker in Leerdam en Monique is dramadocent en theaterregisseur. Gezamenlijk zagen ze tijdens het succesvolle jaarlijkse Wijktheater in de stad hoe mooi mensen gestimuleerd kunnen worden door elkaar. En hoe juist samenwerking mogelijke drempels of schroom wegneemt.

Geremd

Maar ze zagen ook hoe vrouwen, ook als ze er voor open stonden om nieuwe dingen te leren, daarin werden geremd door praktische beperkingen. Kinderen, etnische achtergrond, eenzaamheid, financiële problemen of andere oorzaken stonden (verdere) ontwikkeling in de weg.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Beleidsadviseur Jessie Wagemakers
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Positieve Gezondheid

Veerkracht in plaats

van beperkingen

Ruim 20 organisaties zijn in de Week van de Positieve Gezondheid een regionetwerk gestart voor een ‘Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid’. Het netwerk gaat aan de slag met het opstellen van een gezamenlijke preventie-agenda. Zorgbelang is één van de aangesloten organisaties. “Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel waarmee mensen hun leven zin kunnen geven.”

In de week van 25 t/m 30 september hebben veel professionals in de regio voor het eerst of op een verdiepende manier kennisgemaakt met het begrip Positieve Gezondheid. Bij de aftrap van de Week van de Positieve Gezondheid ondertekenden 20 organisaties een pledge. Zij vormen nu een Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid. Het doel is gezamenlijk meer te gaan werken vanuit het concept positieve gezondheid. Met een preventie-agenda geven zij de transformatie naar meer preventie en eigen kracht gezamenlijk vorm. De organisaties hebben zich hiermee ook aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’ verbonden.

Gezondheid als middel

Zorgbelang is één van de partners in het netwerk. Zorgbelang zet zich in voor een betere aansluiting van het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden op de mogelijkheden,

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Review GGD Reist Mee app

Lees verder

Gezondheids- monitor GGD: meer dan de helft te zwaar

Lees verder

Wat doet de GGD nog meer?

Je ziet het hier

Ikra mag zich gezonde school noemen

Lees verder

Week tegen Eenzaamheid

Lees verder

Ontroerende verhalen over dementie

Lees verder

Stoptober 2017: 57.255 stoppers

Lees verder

vaccineren vanuit verschillende gezichtspunten

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ, AmaiAmai Dordrecht
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, betere kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.