kort nieuws

Toolbox

Positieve Gezondheid

Veel organisaties willen aan de slag met positieve gezondheid. Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid heeft nu een toolbox ontwikkeld om de gewenste veranderingen in de organisatie op gang te brengen. In de toolbox staan handige voorbeelden, uitingen en instrumenten om bekendheid te geven aan het begrip positieve gezondheid, om te leren van praktijkvoorbeelden en om te weten welke stappen je kunt zetten.

Kijk voor de toolbox op www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-veerkrachtig-zhz/toolbox-positieve-gezondheid/.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met netwerkcoördinator Neelke Krijgsman