kort nieuws

Rots & Water

in het (beweeg)onderwijs

Op het moment dat er hulp wordt gezocht bij het sociaal team, is problematiek bij de jeugd vaak al (te) zwaar. Deze conclusie werd begin 2018 getrokken in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarom hebben onder andere de gemeente en Hi5Ambacht afgesproken preventief te willen werken aan (mentale) weerbaarheid bij de jeugd. De GGD heeft meegedacht over een passende en structurele aanpak.

De aanpak heeft als doel dat jongeren sterker in hun schoenen staan als het gaat om alcohol, drugs, social media en relaties/seksualiteit. De focus ligt op groep 7 en 8 van het primair onderwijs. De combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van Hi5Ambacht, die het beweegonderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht verzorgen, zijn in het najaar van 2018 allemaal getraind in de Rots & Water-methodiek. Zij passen dit vervolgens toe in de beweeglessen op school. De training is gefaciliteerd door de GGD ZHZ.

Inmiddels lopen er verschillende projecten met Rots & Water als uitgangspunt. Zo is op een van de scholen in groep 7 een traject ingezet, speciaal gericht op een betere sfeer en dynamiek in de klas. In de taalklas leren kinderen in wekelijkse lessen hoe ze zich op andere manieren dan fysiek kunnen uiten. En in het jongerencentrum is er wekelijks vrije inloop, met als doel 12+ers weerbaarder te maken. Op basis van alle ervaringen wordt de Rots & Water-methodiek geïmplementeerd in de leerlijn van het beweegonderwijs op alle basisscholen komend schooljaar.