kort nieuws

Preventie-akkoord

biedt kansen

Het zal weinig mensen zijn ontgaan: eind 2018 is het landelijk Preventieakkoord ondertekend. Met het Preventieakkoord is een beweging gestart die streeft naar een gezonder Nederland. Voor het eerst zijn er concrete doelen afgesproken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch terug te dringen.

Meer dan 70 landelijke partijen, uit onderwijs, sport, zorg en bedrijfsleven, hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van drie belangrijke gezondheidsthema’s.

In 2040 willen zij: 

  • Een rookvrije generatie. Dat betekent dat op dat moment geen kind meer rookt of ooit nog gaat roken.
  • Een kwart minder mensen met overgewicht. En 40% minder mensen met ziekten gerelateerd aan obesitas, zoals diabetes, hart-, vaat-, en leverziekten.
  • Bijna een halvering van het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt. En dat geen zwangere of 18-minner drinkt.

Gemeenten zijn aan zet om het Preventieakkoord lokaal te laten slagen. Gezonde school, de Rookvrije Generatie, Doe ff Gezond, Gezond Nieuw-Lekkerland, Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ, zomaar wat voorbeelden van hoe de GGD en gemeenten zich nu al inzetten voor genoemde thema’s. De GGD gaat komend jaar met de gemeenten kijken hoe lokaal nog meer op de thema’s kan worden ingezet.

Directeur GGD Zuid-Holland Zuid Karel van Hengel: “De ambities zijn groot en hebben in de aanloop naar het akkoord al tot flinke discussie geleid. Het roept dus veel op, en dat is goed! Dit akkoord is een startpunt om Nederland en Zuid-Holland Zuid gezonder te maken. We zijn in onze regio al aardig op weg met het inzetten op gezond gedrag en een gezonde leefstijl in plaats van ziekte en zorg, maar er liggen ook nog heel veel kansen.”