kort nieuws

Dordrecht zet in

op LHBTI

In de komende jaren zal er in Dordrecht nog meer aandacht gaan naar maatschappelijke acceptatie en deelname van LHBTI’s. Dordrecht heeft eind 2018 als een van de 53 Regenboogsteden in Nederland¬† de intentieverklaring ‘Lokaal Emancipatiebeleid 2019-2022 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgender- en intersekse personen’ ondertekend. Regenboogsteden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s).

In de periode 2016-2018 heeft Dordrecht ingezet om de acceptatie van LHBTI’s in het onderwijs, maatschappelijke organisaties en religieuze instellingen te verbeteren. De komende periode wordt daarnaast ook ingezet op inclusief personeelsbeleid, sport en het voorkomen van discriminatie op de werkvloer.

De werkgroep ‘Regenboogprogramma 2019-2022’ is verantwoordelijk voor de uitvoering. De GGD heeft een adviesrol ten aanzien van onderwijs in deze werkgroep, die verder bestaat uit (beleids)medewerkers van de gemeente Dordrecht, maatschappelijke partners en vertegenwoordigers van Wijdekerk en Platform Dordtse Kerken.