Strategisch Adviseur Sociaal Domein in Alblasserdam, Mia Hagen
Column

Ambtelijk overleg

voorziet in behoefte

Gemeenten staan met elkaar voor grote gezamenlijke opgaven, op verschillende terreinen van de volksgezondheid. Zo komt bijvoorbeeld de Omgevingswet eraan, waarin een gezonde omgeving een belangrijke rol speelt. En op kortere termijn: de nota publieke gezondheid voor de komende vier jaar, die we samen moeten gaan schrijven.

“Gezondheidsbevordering is een belangrijke taak”

De GGD is een specialist op dat gebied. Het is onze uitvoeringsorganisatie. Heel belangrijk dus, dat we met elkaar in gesprek zijn. Dat de GGD ons advies geeft. En dat we kennis delen. Niet alleen gemeenten met GGD, maar ook tussen gemeenten onderling. De Toekomstverkenning is daar een goed voorbeeld van. Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn belangrijke taken. We kunnen van elkaars ervaringen met preventieve gezondheidsprojecten leren.

Daarom is het zo waardevol dat we – de tien gemeenten en de GGD – sinds kort bij elkaar zitten in het ‘ambtelijk overleg publieke gezondheid’. De meteen al hoge opkomst maakt duidelijk dat we het allemaal belangrijk vinden. We hebben eerst grondig besproken wat het overleg moet opleveren. De aandacht gaat allereerst naar de nota publieke gezondheid. Daar valt veel over uit te wisselen. Wat staat ons als gemeenten en de GGD de komende vier jaar te doen? Daaromheen speelt nog meer. Zo is op landelijk niveau het Preventieakkoord afgesproken. Welke rol hebben wij daarin? Iedere gemeente is anders, maar er zijn genoeg thema’s die overal spelen. Door daar samen over na te denken, profiteren we ook optimaal van de kennis die bij de GGD aanwezig is.

“Het zijn allemaal onderwerpen die ertoe doen”

Drie tot vier keer per jaar komen we bij elkaar. Een goede agendering is belangrijk. De eerste periode ben ik voorzitter. De agenda bereiden we met z’n allen voor. We weten waar we over gaan praten. Het zijn allemaal onderwerpen die ertoe doen. En de GGD doet veel voorbereidend werk. In mei staat gezondheid in de nieuwe Omgevingswet op de agenda. Allemaal nemen we een collega mee die over de Omgevingswet gaat binnen de eigen gemeente. Sowieso informeren we structureel relevante collega’s over wat er besproken wordt.

Mogelijk zijn er straks regionale ontwikkelingen die vragen om een andere insteek van dit overleg. Zo nodig passen we onze overlegvorm aan. We zijn flexibel en houden het simpel en effectief. Maar dat het in een behoefte voorziet is wel duidelijk.

Mia Hagen
Strategisch Adviseur Sociaal Domein gemeente Alblasserdam