kort nieuws

Social nudging:

op zoek naar onbewuste drijfveren

Hoe ga je met je puber het gesprek aan over alcohol, roken en drugs? “Voor veel ouders is dat niet makkelijk”, vertelt adviseur publieke gezondheid Marita Rodrigues. “Vaak bieden we een reikende hand met voorlichtingsbijeenkomsten of flyers. Dat werkt bij ouders die al bewust met deze onderwerpen bezig zijn. Bij de ouders die het lastig vinden, komt de boodschap minder aan en is het effect minimaal. Vaak ook voelen ze zich betutteld.” Daarom is de GGD in de Hoeksche Waard een ‘social nudging’-onderzoek gestart. “Met social nuding ga je op zoek naar onbewuste drijfveren die verklaren waarom mensen op de lange termijn doen wat ze doen. Ook de omgeving is hierin belangrijk, omdat die bepaald gedrag uitlokt. Als je die drijfveren ontdekt, kun je daar met specifieke technieken invloed op uitoefenen. Zo kun je gedrag veranderen.” Eerst wordt op basis van verschillende onderzoeken een gedragskaart ontwikkeld. Op basis daarvan worden ‘social nudges’ bepaald (interventies). Daarop volgen een pilot en effectmeting en een advies. “Vóór de zomervakantie verwachten wij de resultaten van het onderzoek te hebben.”

Partners van de GGD in dit traject zijn het voortgezet onderwijs, gemeenten, jongerenwerk Welzijn Hoeksche Waard en YOUZ, ouders en jongeren.

Meer weten over social nudging?
Neem dan contact op met adviseur Marita Rodrigues