kort nieuws

Netwerk Vitaal en Veerkrachtig

ZHZ breidt zich uit

Het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid  krijgt steeds beter vorm: organisaties blijven zich aansluiten, ideeën worden omgezet in praktische handvatten en netwerkleden inspireren elkaar rondom het concept van Positieve Gezondheid.

Landelijke conferentie: Alles is gezondheid …

Op 7 februari 2018 was het Netwerk vertegenwoordigd op de landelijke conferentie Alles is gezondheid… Tijdens deze inspirerende dag in de rijtuigenloods kreeg het Netwerk een eigen ‘wagon’ ter beschikking, om met bezoekers ideeën, praktijkvoorbeelden en suggesties uit te wisselen.

Op donderdag 31 mei 2018 geven alle netwerkpartners samen inhoud aan de gezondheidsagenda van het netwerk. Tijdens deze bijeenkomst bepalen bestuurders en beleidsmakers gezamenlijk actiepunten aan de hand van de uitgangspunten in de eerder ondertekende pledge.

Ook worden op 31 mei nieuw aangemelde organisaties officieel verwelkomd bij het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid. Dat zijn onder andere Rivas, De Lange Wei, Syndion en Yulius.

Ook bij het netwerk horen?
Wilt u ook meedoen? Stuur dan een mail naar info@drechtzorg.nl. Uw organisatie zal op een later moment in het jaar officieel welkom worden geheten.

Inspiratiereeks

Hoe geef je in de dagelijkse praktijk uiting aan het concept positieve gezondheid? Hierover worden verschillende inspiratiesessies georganiseerd. Ga voor meer informatie en inschrijven naar de agenda.