Vragen over dit thema?

Adviseur Fatima Debjani
Solange Jacobsen van Bureau Jeugd & Media werkte met docent Desid de Hoogd aan sociale veiligheid op onderwijslocatie 't Tij van Stichting Yulius
Interview

Regio

Drechtsteden

Thema

Mentale weerbaarheid

Samen werken

aan sociale veiligheid op school

Volgens de nieuwe wet ‘Veiligheid op school’ moeten scholen zich inspannen om sociale veiligheid te bevorderen. Desid de Hoogd van ‘t Tij, Stichting Yulius, zet zich hier al langer voor in, waar mogelijk samen met de GGD. “Om het kwartje te kunnen laten vallen, moet je weten hoe kinderen denken.”

Als allround docent heeft Desid de Hoogd een veelzijdig takenpakket op ‘t Tij, onderwijslocatie voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen in het autistisch spectrum, cluster IV. Hij is invaldocent, gymleraar, leerlingcoach en anti-pestcoördinator. “Sociale veiligheid staat hoog op mijn agenda. Bij mijn komst hier heb ik het anti-pestbeleid op school onder de loep gelegd en aan de specifieke leerlingendoelgroep van ‘t Tij aangepast. Als anti-pestcoach wil ik het thema verder uitzetten in ons schoolbeleid. We ontwikkelen een leerlijn die gedurende de vijf leerjaren op onze school ingevuld wordt. Hierbij werk ik samen met de GGD. Ik heb goed contact met adviseur publieke gezondheid Fatima Debjani. Dat heeft al tot mooie initiatieven geleid.”

“De vraag is: wàt is grensoverschrijdend gedrag?!”

Studiedag

“Fatima attendeerde mij onder andere op het overheidsprogramma ‘Gezonde School’. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld Bureau Halt gastlessen te laten verzorgen over groepsdruk en online veiligheid. Dankzij Fatima kwam ik tevens terecht bij de brede studiedag over online grensoverschrijdend gedrag van Bureau Jeugd & Media, Solange Jacobsen gaf hier een bijzondere presentatie met nieuwe informatie, inzichten én praktische tips.

Zo’n studiedag is natuurlijk ook ideaal om met anderen van gedachten te wisselen. Want wat is grensoverschrijdend gedrag? Uit de discussies bleek dat volwassenen hier al heel verschillend over denken. Wil je dan het online gedrag van kinderen begrijpen, dan is het volgens Solange belangrijk om vooral vanuit de wereld van het kind te denken. Over seks via de telefoon bijvoorbeeld denken jongeren vaak heel nonchalant: het geeft een ander gevoel, je wordt er niet vies en ook niet zwanger van. Als je die gedachtegang begrijpt, kun je gerichter bespreken wat er mis kan gaan en de gevolgen daarvan aangeven. Zo vergroot je de kans dat het kwartje valt. Die kijk op werken aan sociale veiligheid spreekt mij aan.”

Theatervoorstelling

De studiedag werd afgesloten met een interactieve theatervoorstelling, die Desid inspireerde om op ‘t Tij de theatervoorstelling ‘Like’ te organiseren, over sociale media en online pesten. Daarnaast komt online grensoverschrijdend gedrag aan de orde op de ouderavond die Solange begin komend schooljaar voor ’t Tij organiseert. Desid tot slot: “Ik begrijp dat het een utopie is om te denken dat pestgedrag volledig uitgeroeid kan worden. Toch doe ik daar mijn best voor. Daarbij maak ik graag gebruik van de expertise en ervaring van andere partijen. Samen werken aan sociale veiligheid op school, daar wordt iedereen beter van.”

 

Met je smartphone in de buurt ben je nergens veilig”

Solange Jacobsen
projectleider Jeugd en Online Veiligheid, Bureau Jeugd & Media:

“Probeer de online schil weg te denken”

“De studiedag online grensoverschrijdend gedrag is allereerst gericht op bewustwording: wat doen jongeren online, waar komt dat gedrag vandaan? Het is de uitdaging om hier vooral onbevangen naar te kijken en daarbij de social media-factor weg te denken. We weten allemaal wat offline grensoverschrijdend gedrag is, feitelijk gelden voor zulk gedrag online dezelfde criteria. Alleen heeft pestgedrag online een groter bereik en sterkere impact, met je smartphone in de buurt ben je nergens veilig.

Als je de online schil wegdenkt, kom je uit bij gedrag en situatie en dat appelleert aan pedagogisch vakmanschap. Online grensoverschrijdend gedrag pak je namelijk offline aan, je werkt met kinderen en hun dynamiek die in elke groep anders is. Daar kunnen deelnemers van de studiedag mee verder. Natuurlijk geef ik concrete handvatten, indien gewenst verzorg ik aanvullend gastlessen, trainingen of coaching.”