Vragen over dit thema?

Projectleider Debbie van der Linden
Elly Winkelman van de gemeente Zederik en Clarien van der Wilt van Indigo ZHZ trainden leden sociaal wijkteam
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Weerbaarheid

Minder piekeren of stress

dankzij mini-interventies

‘Minder piekeren’ en ‘Minder stress’: deze mini-interventies gaan enkele Sociaal Wijkteams in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden samen met Indigo Zuid-Holland Zuid binnenkort aanbieden aan cliënten. Doel? Het vergroten van de mentale weerbaarheid, om verergering van psychische problematiek te voorkomen. Elly Winkelman en Clarien van der Wilt zijn enthousiast. “Met deze lichte ondersteuning kunnen we cliënten verder helpen.”

“Als Sociaal Wijkteam krijg je vaak te maken met cliënten die lichte, maar voor henzelf lastige klachten hebben. Mensen zijn bijvoorbeeld eenzaam, hebben schulden of zien het als mantelzorger even niet meer zitten,” vertelt Elly Winkelman, coördinator Sociaal Wijkteam in de gemeente Zederik. “Mensen gaan piekeren of krijgen last van stress. Zulke cliënten wil je helpen, om te voorkomen dat ze écht voor GGZ-hulpverlening in aanmerking komen. Ik was dan ook enthousiast toen de GGD mij vroeg of ik voor mijn team een training in mini-interventies wilde organiseren.”

“De klantgerichte aanpak sluit goed aan op problematiek in onze regio”

Kort, klantgericht, laagdrempelig

Met de mini-interventies bedoelt Elly de Train-de-trainer ‘Klantgerichte Mini-interventies’ – KMI’s – van het Trimbos Instituut. Deze KMI’s bestaan uit drie cursussen, waarin onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en positieve psychologie aan de orde komen. “Wij kozen twee cursussen, ‘Minder Stress’ en ‘Minder Piekeren’. Ze bieden een korte, klantgerichte en laagdrempelige aanpak die goed aansluit op bepaalde problematiek in onze regio. Ik heb ook de Sociale Wijkteams in Gorinchem, Leerdam en Giessenlanden hiervoor benaderd, uiteindelijk hebben zo’n twaalf teamleden de training gevolgd.”

Realistisch denken

“In de eerste training van het Trimbos-instituut leerden de deelnemers hoe je een KMI bij cliënten organiseert,” zegt Clarien van der Wilt, preventiefunctionaris en trainer bij Indigo ZHZ. “Er was behoefte aan extra verdieping, en daarom is Indigo in een vervolgtraining verder ingegaan op de inhoud. Bij ‘Minder piekeren’ bijvoorbeeld krijgen cliënten handvatten om meer inzicht te krijgen in hun piekergedrag. Een gedachte over een situatie ontstaat dikwijls automatisch. Om mensen bewust te maken van die automatische reflexen, bespreken we een situatie spelenderwijs, gecombineerd met oefeningen. En helpen we cliënten zich af te vragen of die gedachten kloppen. Dat noemen we ‘realistisch’ denken. Bij ‘Minder stress’ wordt vooral ingestoken op het herkennen van het ontstaan van stress, welke invloed je hier zelf op kunt hebben en het belang van beweging. Ook hier komt realistisch denken aan bod.”

“Dankzij deze handvatten krijgen cliënten meer inzicht in hun gedrag”

Aantrekkelijk voor brede groep

Binnenkort gaan de leden van enkele Sociaal Wijkteams de eerste KMI’s aanbieden aan cliënten; deze voeren ze samen met een trainer van Indigo ZHZ uit. “Eerdere ervaringen met deze KMI’s zijn positief,” constateert Clarien. “Mensen worden zich bewuster van het feit dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun piekergedrag. Of ze ontdekken dat ze méér invloed hebben op manieren om met situaties om te gaan dan ze denken. De korte interventies zijn aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Dat geef ik ook in de training mee: kijk goed in je caseload, KMI’s zijn interessant voor meerdere cliënten. Breng de interventies eveneens onder de aandacht van huisartsen en praktijkondersteuners, piekeren en stress zijn vaak klachten waarmee mensen zich toch allereerst bij de huisartsenpraktijk melden.”

Gericht verder helpen

“De GGD heeft ons geattendeerd op deze training en mij met praktische adviezen ondersteund bij het regionaal vormgeven van dit project,” zegt Elly tot slot. “Dat samen optrekken heb ik als heel aangenaam ervaren. Daarnaast heeft de GGD deze training betaald, wat natuurlijk eveneens prettig is. Ik ben blij met de samenwerking en kijk uit naar de resultaten. Met deze lichte ondersteuning kunnen we hopelijk veel cliënten gericht een stukje verder helpen.”