kort nieuws

Goed voorbereid

op het ouderschap

In de Hoeksche Waard wordt sinds eind 2017 Prézorg aangeboden. Het plan hiervoor heeft de GGD samen met JGZ ontwikkeld. Prézorg is er voor (aanstaande) ouders die extra ondersteuning kunnen gebruiken tijdens de zwangerschap en kort daarna.

Vanuit gemeenteraden in de Hoeksche Waard werden zorgen geuit over de voorbereiding van aanstaande ouders op het ouderschap en hechtingsproblematiek. Op verzoek van de gemeente heeft de GGD vervolgens samen met JGZ een plan opgesteld voor het ontwikkelen van Prézorg. Het onderwerp ‘zorg voor de kwetsbare zwangere’ is zeer actueel, en een belangrijk speerpunt van de GGD.

Prézorg

Projectleider Anke Nooijens, team publieke gezondheid Hoeksche Waard: “De Prézorg-verpleegkundige van Careyn ondersteunt en begeleidt de ouder(s) gedurende de zwangerschap en indien nodig tot uiterlijk 18 maanden na de bevalling. Tijdens deze periode worden 6 tot 8 huisbezoeken afgelegd. De verpleegkundige bereidt ouders voor op hun rol als opvoeder en geeft hen inzicht in wat er verandert in de relatie met elkaar. Dit alles helpt bij het ontstaan van een goede hechting tussen ouder(s) en kind. De Prézorgverpleegkundige is in principe dezelfde verpleegkundige die de ouder(s) later op het consultatiebureau treffen.”

Naast de planvorming heeft de GGD ondersteuning geboden bij de voorbereiding, in de vorm van scholing, het organiseren van een startbijeenkomst en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. In 2018 is de GGD betrokken bij de monitoring en evaluatie. De uitvoering ligt bij Careyn.

Meer weten over de ontwikkeling van Prézorg?

Neem dan contact op met projectleider Anke Nooijens

Doorverwijzen naar Prézorg? Neem dan contact op met het bedrijfsbureau van de JGZ: 088 123 99 25.