kort nieuws

De Kindmonitor 0-12 jarigen:

nu ook onderzoek naar gezondheid

Iedere vier jaar doet de GGD twee grote gezondheidsonderzoeken: de Monitor Volwassenen en Ouderen en de Monitor Jeugd op het Voortgezet Onderwijs (VO). Tot nu toe ontbrak een volledig beeld van de gezondheid van kinderen van 0-12 jaar. Daarom is in het najaar van 2017 door de GGD ZHZ voor het eerst ook een vragenlijst uitgezet onder ouders van kinderen in deze leeftijd: de Kindmonitor 0-12.

De twee monitors onder volwassenen en ouderen en jeugd op het VO, worden door iedere GGD in het land uitgevoerd. Voor de Kindmonitor 0-12 is dat (nog) niet zo. GGD ZHZ heeft samenwerking gezocht met vijf GGD’en die al twee keer eerder een Kindmonitor uitvoerden. Samen met deze GGD’en hebben de epidemiologen van de GGD ZHZ de onderwerpen vastgesteld en voorgelegd aan de 17 gemeenten in de regio.

Het onderzoek bestaat uit vragen voor ouders over hun kind en gaan over gezondheid, ontwikkeling en functioneren, leefstijl, opvoeding en gezin, vrijetijdsbesteding en woonomgeving. Onderwerpen als slaapproblemen, weerbaarheid, psychosociale problemen, zoete drankjes, gehoorschade, rondkomen, gamen en buiten spelen maken hier onderdeel van uit.

Op basis van een steekproef zijn 25.485 gezinnen geselecteerd met minimaal één kind tussen 0 en 12 jaar. Zij ontvingen in september 2017 een brief met een link naar de digitale vragenlijst. Eind december 2017 hadden uiteindelijk 8.910 ouders de vragenlijst ingevuld, een respons van 35%. Na een aantal maanden van analyse en rapportage, maakt de GGD in juni de resultaten van de Kindmonitor 0-12 bekend.

Meer weten over de Kindmonitor 0-12?

Neem dan contact op met projectleider Evelien van Zwanenburg 

Overzicht van de monitors die de GGD uitvoert: