Rinette Reynvaan-Jansen, wethouder in Dordrecht: stimuleren gezond gedrag belangrijk
Column

Gezond leven moet geen 'programma' zijn

maar een gewoonte

Alle kinderen verdienen een goede start. Een goede start is ook een gezonde start. Daarom is het stimuleren van gezond gedrag en het gezonder maken van de omgeving van kinderen zo belangrijk. Voor het gezonder maken van de omgeving van kinderen heb je alle partijen nodig. Zowel publiek als privaat, dus zowel supermarkten als sportverenigingen.

Lokaal zetten we hierop in met het programma Doe ff Gezond. Het overgewicht bij kinderen in Dordrecht West is de afgelopen jaren drastisch gedaald. Maar we zijn nog niet klaar. Het buiten spelen is bijvoorbeeld schrikbarend teruggelopen. Om dat te veranderen, moet je ook kijken naar inrichting van de buitenruimte.

“De verschillende invalshoeken geven mij veel energie”

Een goede start, dat staat centraal in ons jeugdbeleid. En omdat we een gezonde start belangrijk vinden, is onze gemeente aangesloten bij het landelijke programma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). In Dordrecht doen we het goed, en daarom ben ik ook gevraagd in het landelijk bestuur van JOGG. Ik laat daar het gemeentelijk geluid horen, maar interessant zijn bijvoorbeeld ook de inspanningen van een organisatie als de Nierstichting. Van het terugdringen van zout in voeding merk je als consument weinig, maar de gezondheidswinst is enorm. Die verschillende invalshoeken geven mij veel energie.

Binnenkort ben ik wethouder-af. In het college van Dordrecht hebben verschillende collega’s het onderwerp omarmd, vanuit jeugd, zorg, onderwijs en sport. Dat zit wel goed. Maar mijn droom is dat we het breder kunnen trekken. Bijvoorbeeld naar een gezonde werkomgeving. Zelf heb ik een werktafel op stahoogte op mijn kamer, een overleg doe ik staand of tijdens een wandeling buiten. En hoe mooi zou het zijn als je the Daily Mile ook in je werkomgeving invoert? Ik zie het steeds meer gebeuren. Bewegen tijdens je werk zou ‘gewoon’ moeten zijn. Net als een gezond aanbod in de kantine.

De GGD is spin in het web als het om gezondheid gaat. Daar zit de know-how. Ik hoop dat we er samen voor kunnen zorgen dat we een gezonde leefstijl niet meer in programmavorm hoeven te stimuleren, maar dat het geborgd is in de reguliere aanpak. Dat is belangrijk voor volgende generaties.

Rinette Reynvaan-Jansen
Wethouder in Dordrecht: stimuleren gezond gedrag belangrijk