Samen voor gezond

Magazine

Minder piekeren of stress dankzij mini-interventies

“Dankzij deze handvatten krijgen cliënten meer inzicht in hun gedrag”

Pagina 4

Samen werken aan sociale veiligheid op school

Wàt is grensoverschrijdend gedrag?!

Pagina 6

Rookvrij sportterrein

Niet roken in het zicht van kinderen, daar kan niemand tegen zijn

Pagina 7
Rinette Reynvaan-Jansen, wethouder in Dordrecht: stimuleren gezond gedrag belangrijk
Column

Gezond leven moet geen 'programma' zijn

maar een gewoonte

Alle kinderen verdienen een goede start. Een goede start is ook een gezonde start. Daarom is het stimuleren van gezond gedrag en het gezonder maken van de omgeving van kinderen zo belangrijk. Voor het gezonder maken van de omgeving van kinderen heb je alle partijen nodig. Zowel publiek als privaat, dus zowel supermarkten als sportverenigingen.

Lokaal zetten we hierop in met het programma Doe ff Gezond. Het overgewicht bij kinderen in Dordrecht West is de afgelopen jaren drastisch gedaald. Maar we zijn nog niet klaar. Het buiten spelen is bijvoorbeeld schrikbarend teruggelopen. Om dat te veranderen, moet je ook kijken naar inrichting van de buitenruimte.

“De verschillende invalshoeken geven mij veel energie”

Een goede start, dat staat centraal in ons jeugdbeleid. En omdat we een gezonde start belangrijk vinden, is onze gemeente aangesloten bij het landelijke programma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). In Dordrecht doen we het goed, en daarom ben ik ook gevraagd in het landelijk bestuur van JOGG. Ik laat daar het gemeentelijk geluid horen, maar interessant zijn bijvoorbeeld ook de inspanningen van een organisatie als de Nierstichting.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Judith Bouwmeester
Caroline Barendrecht van Buurtzorg Cromstrijen met een van de deelnemers van 'Samen Bewegen'
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Bewegen en mentale weerbaarheid

Het succes van Samen Bewegen in Numansdorp:

“Dit helpt kwetsbare ouderen écht ‘over de drempel’”

Caroline Barendrecht van Buurtzorg Cromstrijen en haar team wilden al langer samen iets meer kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen. Hun ontmoeting met Judith Bouwmeester van de GGD was de katalysator die ze nodig hadden. In vier ontmoetingen ontstonden een workshop en training over valpreventie. Met succes: de tweede cursus ‘Samen Bewegen’ start dit voorjaar en een derde is in voorbereiding in Westmaas.

“Denk niet: ‘dit lukt toch niet’. Ga gewoon samen om tafel zitten”

“Als ik ‘s morgens bij een cliënt ben geweest en ik trek de deur achter me dicht, dan denk ik wel eens ‘de rest van de dag ziet deze cliënt waarschijnlijk niemand meer’. Soms ben ik later op de ochtend ook de eerste persoon met wie een cliënt een gesprek voert. Dat is toch triest,” zegt Caroline Barendrecht, als verpleegkundige in de wijk werkzaam bij Buurtzorg Cromstrijen. “Ik liep dus al langer met het idee om meer voor eenzame ouderen te doen, dat gold ook voor mijn collega’s. Maar hoe pak je zoiets op en waar begin je? Adviseur publieke gezondheid Judith Bouwmeester van de GGD zette ons op het juiste spoor.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Debbie van der Linden
Elly Winkelman van de gemeente Zederik en Clarien van der Wilt van Indigo ZHZ trainden leden sociaal wijkteam
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Weerbaarheid

Minder piekeren of stress

dankzij mini-interventies

‘Minder piekeren’ en ‘Minder stress’: deze mini-interventies gaan enkele Sociaal Wijkteams in de Alblasserwaard-Vijfherenlanden samen met Indigo Zuid-Holland Zuid binnenkort aanbieden aan cliënten. Doel? Het vergroten van de mentale weerbaarheid, om verergering van psychische problematiek te voorkomen. Elly Winkelman en Clarien van der Wilt zijn enthousiast. “Met deze lichte ondersteuning kunnen we cliënten verder helpen.”

“Als Sociaal Wijkteam krijg je vaak te maken met cliënten die lichte, maar voor henzelf lastige klachten hebben. Mensen zijn bijvoorbeeld eenzaam, hebben schulden of zien het als mantelzorger even niet meer zitten,” vertelt Elly Winkelman, coördinator Sociaal Wijkteam in de gemeente Zederik. “Mensen gaan piekeren of krijgen last van stress. Zulke cliënten wil je helpen, om te voorkomen dat ze écht voor GGZ-hulpverlening in aanmerking komen. Ik was dan ook enthousiast toen de GGD mij vroeg of ik voor mijn team een training in mini-interventies wilde organiseren.”

 

“De klantgerichte aanpak sluit goed aan op problematiek in onze regio”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Epidemioloog Ester de Jonge
De toekomstverkenning: wat verstaan inwoners onder gezondheid?
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Onderzoek en cijfers

De toekomstverkenning:

gezondheid vanuit verschillende gezichtspunten

Eens in de vier jaar werkt de GGD samen met gemeenten aan de Toekomstverkenning. Zo ook in 2018. Een intensief traject, met aan het roer epidemioloog Ester de Jonge. “Je kunt op verschillende manieren tegen gezondheid aankijken. Het leukste aan het proces van de Toekomstverkenning vind ik het ontdekken van die perspectieven.”

Het proces om te komen tot de toekomstverkenning, duurt ongeveer een jaar. In die periode wordt met allerlei partijen verkend wat de belangrijke gezondheidsthema’s zijn waar gemeenten mee aan de slag moeten.

Thema’s

“We zijn gestart met een lijst van thema’s”, vertelt Ester. “Die hebben we samengesteld op basis van het nationaal regeerakkoord, de nationale toekomstverkenning van de RIVM en de thema’s waar de teams publieke gezondheid van de GGD zich in de afgelopen jaren druk over hebben gemaakt, in samenspraak met de gemeenten. Die themalijst zijn we aan het aanvullen en fijnslijpen. Daarvoor zitten we bij elkaar met beleidsadviseurs volksgezondheid in de verschillende gemeenten. Dat zijn inspirerende bijeenkomsten! Daardoor is bijvoorbeeld een thema als ‘verantwoord social-mediagebruik’ toegevoegd aan de lijst.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Fatima Debjani
Solange Jacobsen van Bureau Jeugd & Media werkte met docent Desid de Hoogd aan sociale veiligheid op onderwijslocatie 't Tij van Stichting Yulius
Interview

Regio

Drechtsteden

Thema

Mentale weerbaarheid

Samen werken

aan sociale veiligheid op school

Volgens de nieuwe wet ‘Veiligheid op school’ moeten scholen zich inspannen om sociale veiligheid te bevorderen. Desid de Hoogd van ‘t Tij, Stichting Yulius, zet zich hier al langer voor in, waar mogelijk samen met de GGD. “Om het kwartje te kunnen laten vallen, moet je weten hoe kinderen denken.”

Als allround docent heeft Desid de Hoogd een veelzijdig takenpakket op ‘t Tij, onderwijslocatie voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen in het autistisch spectrum, cluster IV. Hij is invaldocent, gymleraar, leerlingcoach en anti-pestcoördinator. “Sociale veiligheid staat hoog op mijn agenda. Bij mijn komst hier heb ik het anti-pestbeleid op school onder de loep gelegd en aan de specifieke leerlingendoelgroep van ‘t Tij aangepast. Als anti-pestcoach wil ik het thema verder uitzetten in ons schoolbeleid. We ontwikkelen een leerlijn die gedurende de vijf leerjaren op onze school ingevuld wordt. Hierbij werk ik samen met de GGD. Ik heb goed contact met adviseur publieke gezondheid Fatima Debjani. Dat heeft al tot mooie initiatieven geleid.”

“De vraag is: wàt is grensoverschrijdend gedrag?!”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Marjola Engel
Rookvrij Develsteincomplex in Zwijndrecht
Interview

Regio

Drechtsteden

Thema

Alcohol, roken en softdrugs

Niet roken in het zicht van kinderen,

daar kan niemand tegen zijn

Roken en sporten gaan niet samen. Om die reden worden steeds meer sportterreinen rookvrij, en de GGD ondersteunt daarbij. Zo ook het Develsteincomplex in Zwijndrecht. “Zien roken doet roken. We vinden het belangrijk onze sportende kinderen te beschermen en het goede voorbeeld te geven.”

Toen sportcomplex Develstein in Zwijndrecht werd gerenoveerd, greep de vereniging van gebruikers de mogelijkheid aan om er een rookvrij terrein van te maken. Voorzitter Chris Hagedoorn: “We hebben er een half jaar voor uitgetrokken om bij alle betrokkenen draagvlak te creëren. Op 23 september 2017 is het vernieuwde sportcomplex officieel geopend, als eerste volledig rookvrije complex in Zwijndrecht. “

Gebruikers

“Voor de gezondheid van de kinderen vonden wij deze stap noodzakelijk. Het hielp dat hier veel leerlingen sporten van het Develsteincollege. Dat was namelijk al rookvrij.”vertelt Chris. De sportvelden worden door verschillende partijen gebruikt, waaronder het Develstein College, korfbalvereniging Albatros en korf- handbalvereniging Conventus.

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Gezond kopen, gezond koken

Lees verder

Kindmonitor

Lees verder

Wat doet de GGD nog meer?

Je ziet het hier

Netwerk vitaal en veerkrachtig ZHZ

Lees verder

Goede start statushouders in Papendrecht

Lees verder

Goed voorbereid op het ouderschap

Lees verder

Social nudging

Lees verder

Themaweek De Tuimelaar

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ, AmaiAmai Dordrecht
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht
Fotografie: Ronald van den Heerik en Jan Volwerk

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, betere kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.